Nieuw bestuur gezocht voor Schaatsclub Hitland

31 december 2013

In januari 2010 heeft het drietal Nick Rockx, Ralph de Kreij en Arend Termorshuizen de fundering gelegd en het bestuur gevormd van Schaatsclub Hitland.

Inmiddels heeft de vereniging bijna 800 leden, een solide kaspositie en zijn er goede afspraken met Gemeente Zuidplas en Recratieschap Hitland over het gebruik van de natuurijsbaan in Hitland. Tijdens het tweede jaar van het bestaan van de vereniging kon de baan voor het eerst open en was dit meteen al een groot succes.

Na bijna 4 jaar vindt het huidige bestuur het tijd dat een nieuwe lichting het stokje overneemt. Er ligt een solide basis, maar tevens ook een uitdaging om vrijwilligers te activeren en verdere activiteiten te ontplooien.

De huidige bestuurders zien geen mogelijkheid meer om deze activiteiten nog langer naast hun dagelijkse werkzaamheden te verrichten. Daarom doen we bij deze de oproep om u aan te melden als kandidaat bestuurder (voorzitter, secretaris en penningmeester). Dit kan met een e-mail naar info@sc-hitland.nl.

We hopen dat zich voldoende kandidaten aanmelden, zodat tijdens de algemene ledenvergadering van (waarschijnlijk) 21 januari een nieuw bestuur kan worden gekozen.