Het ontstaan van Schaatsclub Hitland

Begin 2010 ging het weer vriezen en was het een tijdje mogelijk om te schaatsen op de natuurijsbaan in Hitland. Vanuit de media was duidelijk geworden dat in 2009 alweer een reparatie was uitgevoerd aan de baan, maar mede door sneeuwval was de kwaliteit van het ijs ver te zoeken.
"Eeuwig zonde van zo'n mooie locatie", was de strekking van de berichten op lokaal forum ZuidplasActief. Na een korte online discussie werd een balletje opgegooid om te gaan onderzoeken of er genoeg animo zou zijn voor een schaatsclub, die voortaan het beheer van het ijs op zich zou nemen én die activiteiten zou gaan organiseren ten tijde van ijs om optimaal gebruik te maken van de mooie baan die er ligt.

De reacties waren overweldigend en op dat moment werd duidelijk, we gaan ervoor. Na een lange zomer van media-stilte, waarin de Schaatsclub Hitland officieel werd opgericht en waarin vooral lobbywerk op de achtergrond plaatsvond, konden leden zich via deze website gaan aanmelden als lid vanaf eind oktober.

In november 2010 werd vlak voor onze eerste ledenvergadering een groot onderhoud aan de baan opgeleverd. De baan is nu uitgeschraapt, zodat er veel minder water nodig is om een ijsvloer te creëren, en met die grond zijn de dijkjes rondom de baan verbreed en verstevigd. Als het vocht uit die dijkjes is weggelopen zal duidelijk worden dat de baan nu eindelijk in prima staat verkeerd. 

Inmiddels hebben we 550 leden mogen verwelkomen. En zijn we druk bezig de organisatie van de club op te bouwen.

Volg ons op Facebook

Onze sponsoren!